Fikri Mülkiyet Hukuku Departmanı

Fikri Mülkiyet Hukuku Departmanı

Globalleşen dünyada  uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların  kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini  koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku  Türkiyede de hızla gelişmiş, Aksan bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye'de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.
  

Tolu Hukuk tarafından  Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

 

 

Bize Hemen Ulaşın

İletişim